INTERASPA web page
plopi canal pelicani broasca cinteze stuf far
Instrumente de modelare a proceselor de interfață Apă-Sol-Plante-Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană
INTERASPA ISMMA

Administrative

Home
Projects
Consortium
ISMMA Team
Technical Reports

Classics in Mathematical Biology

Cellular automaton
Discrete and ODE models

Contact: Stelian Ion