Parteneriat National Colaborari Academice

Parteneriat

Granturi Parteneri
Contract MEdC 31043/2007
Procedura de evaluare economica a retentiei poluantilor toxici stabili in sisteme fluviale"
ISMMA coord. Stelian Ion
Universitatea din Bucuresti,
Insitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului, Bucuresti
Institutul de Biologie Bucuresti, Bucuresti
Universitatea "Politehnica" din Bucuresti
Contract MEdC 31012/2007
Procedura de fitoremediere si evaluare a riscului in zone contaminate cu metale
ISMMA coord. Stelian Ion
Universitatea din Bucuresti,
Insitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului, Bucuresti
Institutul de Biologie Bucuresti, Bucuresti
Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologii BIOTEHNOL, Bucuresti
Contract MEdC CEEX-05-D11-25/2005
Modelare matematica in procese de difuzie
ISMMA coord. Gabriela Marinoschi
Universitatea "Politehnica" din Bucuresti
Universitatea din Constanta
Universitatea din Pitesti
Contract MEdC CEEX-05-D11-36/2005
Analiza si controlul sistemelor diferentiale
ISMMA coord. Gabriela Marinoschi
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Universitatea din Craiova;
Institutul de Matematica, Bucuresti
Contract 2 CEX-06-D11-97/2006
Noi abordari matematice în biologie cu aplicatii
ISMMA coord. Gabriela Marinoschi
Institutul de Matematica, Bucuresti
Institutul de Biochimie, Bucuresti
Contract CEEX-D11-44/2005
Control optimal singular si stabilitate în dinamica sistemelor
ISMMA coord. Mihai Popescu

Universitatea Politehnica din Bucuresti
Institutul National de cercetari Aerospatiale, Bucuresti
Contract CEEX 61/2006
Cercetare-dezvoltare instalatie eoliana pentru irigarea suprafetelor agricole deficitare agroclimatic.
ISMMA coord. Vladimir Cardos
Institutul National de cercetari Aerospatiale, Bucuresti
Contract MEdC CEEX-05-D11-6/2005
Evolutie cinetica si stari stationare de neechilibru
ISMMA coord. Stelian Ion
Institutul de Stiinte Spatiale, Bucuresti
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei", Bucuresti
Contract MEdC CEEX-06-D11-12/2006
Modelare matematica in mecanica mediilor continue. Aplicatii in stiinta materialelor
ISMMA coord. Stelian Ion
Universitatea din Bucuresti
Institutul de Matematica, Bucuresti
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", Iasi
Contract MEdC CEEX-55/2006
Proiect integrat privind noi modele pentru corelari in vitro - in vivo in scopul reducerii numarului de experimente de bioechivalenta in vivo
ISMMA coord. Cornelia Enachescu
BIOPHARMACY & PHARMACOL RES S.A.,Bucuresti
S.C. ARENA GROUP S.A.
Universitatea de Medicina si Faramacie, Craiova
Universitatea din Bucuresti
PHARMASERV INTERNATIONAL SRL
Contract PNCD II PC 42-135/2008
Criterii biofarmaceutice de optimizare a profilului de siguranta si eficacitate pentru medicamente hidrofobe
ISMMA coord. Cornelia Enachescu
Universitatea de Medicina si Faramacie "Carol Davila", Bucuresti
Centrul de Cercetari Stiintifice Medico-Militare, Bucuresti
Contract CEEX 05-D8-19/2005
Sisteme suport pentru cultura cunoasterii bazate pe solutii si instrumente din domeniul BI (Business Intelligence) - SSCBI
Biblioteca Academiei Române
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica, Bucuresti
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
Contract CEEX 06-11-26/2006
Analiza matematica a experimentelor de raspuns în cinetica chimica si biochimica, genetica si biologie moleculara
ISMMA coord. Marcel Ovidiu Vlad
Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu", Bucuresti
Institutul de Biochimie, Bucuresti
Contract CEEX 28/2005
Software bazat pe metode avansate de decizie pentru o agricultura durabila
ISMMA coord. Marius Radulescu
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - Centrul de Calcul - ICPA
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economie Agrara
Institutul de Cercetare Dezvoltarea Agricola - ICDA - Fundulea
Contract MEC 5405/2004
Metode statistice de control al proceselor prin determinarea capabilitatii utilajelor si proceselor ca instrumente aplicate in sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001
ISMMA coord. Voicu Boscaiu
CARMESIN-S.A, Bucuresti
Contract CEEX 11/2005
Evaluarea gradului de poluare acvatica prin biomarkeri de apoptoza si biosenzori celulari in vederea biomonitorizarii bazinului dunarii si aprecierii calitatii produsului alimentar de origine piscicola
ISMMA coord. Voicu Boscaiu
Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Stiinte Biologice, Bucuresti;
Universitatea din Bucuresti,
Universitatea din Pitesti,
Universitatea de Vest, Arad;
Contract PNCDI2 91-052/2007
Modelarea si evaluarea impactului investitiilor directe nationale si internationale asupra pietei muncii si evolutiilor macroeconomice din Romania
ISMMA coord. Voicu Boscaiu
Academia de Stiinte Economice, Bucuresti;
Institutul de Prognoza Economica (Academia Romana), Bucuresti;
Institutul National de Statistica (INSSE)

Cooperari Stiintifice
ISMMA coordinator Partner/coordinator Topic Duration
Ph.D. Gabriela Marinoschi University of Trento, Italy
Prof. Mimo Iannelli
Population Dynamics 2008-2010
Ph.D. Gabriela Marinoschi International project MIUR-PRIN Italy
Prof. Mimo Iannelli
Teoria Matematica delle Popolazioni: metodi, modelli, confronto con i dati 2008-2010
Ph.D. Cornelia Enachescu Institute of Byocybernetics and Biomedical Engineering, Warsaw, Poland
Prof. Leon Bobrowski
Data exploration and statistical modelling with applications in medical decision support 2006-2008
Ph.D. Cornelia Enachescu Institute of Byocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
Prof. Leon Bobrowski
Prognostic models and their applications in medical screening 2009-2012
Ph.D. Cornelia Enachescu University Lille 2, CERIM, Lille, France
Prof. Regis Beuscart
Scan Statistics and Applications. Clustering repeated data 2006-2012
Ph.D. Cornelia Enachescu Institute for Research Organisation, Budapest, Ungary
Dr. Andras Schubert, Dr. Sandor Soos
Statistical data minig techniques in Scientometry 2010
Ph.D. I. Stancu-Minasian The Computer and Automation Institute of Science, Budapest, Ungary
Ph.D. J. Fulop
Theory of optimization and method to solve mathematical programming problems 2010
Ph.D. Mihai Popescu Universite de Savoie, Chambery, France
Prof. E. Pelletier
Optimal Control 2010
Ph.D. Stelian Ion Faculty of Biology, Univerisity of Bucharest, Romania
Ph.D. Virgil Iordache
Mathematical Modelling in Ecology 2008-2010
Ph.D. Stelian Ion Univerisity "Politehnica" of Bucharest , Romania
Prof. Alexandru Morega
Numerical Methods and Algorithm for PDE 2008-2010