Procedura de evaluare economica a retentiei poluantilor toxici stabili in sisteme fluviale
(PECOTOX)


Dincolo de optiunea utilizarii metodelor care isi propun remedierea zonelor contaminate cu poluanti toxici stabili, un rol cheie in controlul acestui tip de poluare il are managementul ecosistemelor antropizate care functioneza ca sursa de poluare in bazinele hidrografice, precum si cel al ecosistemelor naturale si seminaturale care functioneaza ca tampon intre sistemele sursa si cele receptoare. In acest context, proiectul se adreseaza urmatoarele prioritati: Proiectul isi propune un obiectiv cu relevanta regionala, cu rezultate direct aplicabile pentru managementul bazinelor hidrografice, un obiectiv cu relevanta la nivel de complex local, ale carui rezultate sunt direct utilizabile pentru managementul zonelor umede din structura sistemului fluvial. Al treilea obiectiv foloseste cunoasterea expert obtinuta in cadrul primelor doua obiective pentru cuantificarea efectelor economice pozitive si negative ale retentiei poluantilor toxici stabili in sistemele tampon din structura sistemului fluvial. Cele trei obiective sunt:
Obiectivul 1:
Evaluarea si modelarea matematica a stocurilor si fluxurilor regionale de poluanti toxici stabili in bazinele hidrografice contaminate.
Obiectivul 2:
Modelarea matematica a retentiei si efectelor economice ale poluantilor toxici in complexele de ecosisteme cheie ale sistemului fluvial.
Obiectivul 3:
Consultarea utilizatorilor finali, elaborarea si experimentarea procedurii pentru asistarea deciziilor cu privire la managementul poluantilor toxici stabili in sisteme fluviale.
Obiectivele vor fi atinse printr-o cercetare interdisciplinara moderna implementata de un consortiu de sase institutii cu traditie in domeniu, intre care si un institut de matematica aplicata care va permite utilizarea pe scara larga a modelarii matematice in rezolvarea problemelor abordate in proiect. Utilizatorii finali de nivel national, regional si local ai sistemului expert produs in proiect sunt explicit consultati in cadrul activitatilor de dezvoltare al acestuia.
Contributia proiectului este una importanta deoarece:
  1. Dezvolta baza de cunosinte necesara pentru managementul durabil al capitalului natura national la nivelul unor mecanisme pentru care nu exista inca modele matematice adaptate particularitatilor sistemelor ecologice din Romania
  2. Dezvolta un instrument cheie pentru integrarea informatiei referitoare la capitalul natural in calculele economice ale agentilor publici si privati si in acest fel favorizeaza functionarea mecanismelor economice de control al managementului capitalului natural.