Proiect PNII-RU-138/2010

Titlul proiectului

TRANSFERUL XENOBIOTICELOR LA INTERFETE MEMBRANARE.

RELATII SI CORELATII IN VITRO-IN VIVO

Tip proiect

Proiecte de cercetare post-doctorala

Autoritatea contractanta

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior

și a Cercetării Științifice Universitare

Director de proiect

Dr.Farm.Flavian Stefan Radulescu

Rezumatul proiectului

Sistemul de clasificare biofarmaceutica (BCS) constituie in prezent fundamentul evaluarii entitatilor farmacologic active existente, precum si al screening-ului de structuri moleculare potentiale din perspectiva etapelor critice ale procesului de absorbtie si distributie a xenobioticelor in vivo. Complexitatea acestor procese s-a tradus in numeroase incercari de identificare a factorilor majori care determina atat comportamentul de grup, cat si particularitatile de solubilitate si permeabilitate. Proiectul propus porneste de la experienta anterioara in utilizarea sistemelor de tip celule de difuzie verticale (VDC) si versatilitatea dovedita a acestora, experienta in evaluarea proceselor de dizolvare in vitro utilizand medii fiziologice simulate, precum si in existenta unui numar considerabil de date in-vivo vizand biodisponibilitatea si farmacocinetica in vivo pentru diferite entitati farmacologic active. Este vizata dezvoltarea unor modele experimentale noi de evaluare a solubilitatii in medii cu relevanta fiziologica, a coeficientilor de partitie solventi organici / sisteme tampon si a coeficientilor de partitie / difuzie prin utilizarea unor palete largi de parametri si conditii.

Pentru cele patru grupuri propuse (oxicami, azoli antifungici, compusi psihotropi si metaboliti lor activi, oxime) este vizata evaluarea si ulterior corelarea descriptorilor moleculari, a solubilitatii in medii biorelevante, a coeficientilor de partitie in sisteme binare solvent organic (n-octanol; ciclohexan; izopropil-miristat) / sistem tampon, precum si a coeficientilor de difuzie prin model VDC cu parametrii de distributie biologica (coeficientii de partitie farmacocinetica, in vivo,  pe baza analizei si modelarii datelor proprii sau a datelor de literatura). Se urmareste dezvoltarea unor modele experimentale pentru evaluarea transferului la interfete membranare tipice sau specializate, ca rezultat global al caracteristicilor biofarmaceutice.

Valoarea contractului

Valoarea Contractului este de 336784 lei, reprezentând suma totala alocata proiectului de la bugetul de stat, din care pentru anul bugetar:

                                                   ANUL                       TOTAL (lei)

                                      2010                           31698

                                      2011                           90662

                                      2012                           46523

 

DENUMIRE CAPITOL BUGET                           2010                                      2011                                       2012

CHELTUIELI DE PERSONAL                             0                                               0                                               0

CHELTUIELI INDIRECTE                                     6250                                      19000                                   4750

CHELTUIELI DE LOGISTICA                             65788                                    172829                                 33167

CHELTUIELI DE MOBILITATI                         0                                               21583                                    13417

 

Rezumatul etapei 1 (etapa unica, anul 2010)

1. O prima etapa a vizat evaluarea descriptorilor moleculari relevanti pentru procesele de absorbtie si distributie, in special a ariei suprafetei polare, a coeficientului de partitie si a solubilitatii teoretice, a numarului de grupari donoare / acceptoare de H si a constantelor de ionizare.

Au fost utilizate diferite softuri disponibile on-line, cu evidentierea particularitatilor algoritmilor de calcul si a diferentelor intre valorile furnizate (in interiorul fiecarui grup si intre cele patru grupuri, intre algoritmi de calcul). S-a realizat o analiza preliminara a corelarii datelor generate cu datele existente in literatura, determinate experimental, cu evidentierea unor posibile diferente majore sau surse de non-corelare.

2. Urmatorul obiectiv a fost reprezentat de dezvoltarea unui model experimental de evaluare a solubilitatii in fluide biologice simulate, conform compozitiei recent modificate de grupul condus de Dressmann J.  Determinarile de solubilitate au fost efectuate in triplicat, prin mentinerea in contact, la temperatura constanta (37 grade Celsius), sub agitare, a unui exces de substanta cu fiecare din urmatoarele medii:

2.1 Mediu Gastric Simulat (a jeun/pe mancate) FaSSGF / FeSSGF

2.2 Mediu Intestinal Simulat (a jeun/pe mancate) FaSSIF / FeSSIF

Valorile obtinute pentru solubilitatea in mediile amintite au fost analizate cu datele similare rezultate prin activitatile anterioare, evidentiindu-se influenta urmatorilor parametrii: pH, osmolaritate, capacitate tampon si tensiune superficiala.

 

Indicatori de performanta, corespunzatori  etapei 1

Numar de articole acceptate spre publicare

                     in reviste indexate ISI: 2

Radulescu Flavian Stefan, Voicu VA., Miron DS., Mircioiu C., Draghici C., The role of molecular descriptors as screening tools for the pyridinealdoxime methiodide derivatives biopharmaceutical profile, Revista de chimie, 2011.

Radulescu Flavian Stefan, Voicu VA., Miron DS., Mitu M., Arsene AL., The solubility of oxicams and antifungal azoles in simulated gastro-intestinal fluids and the consequences on their biopharmaceutical classification, Revista Farmacia, 2011.

Numar de articole acceptate spre publicare

                     in reviste indexate in baze de date internationale: 1

Radulescu Flavian Stefan, Voicu VA., Miron DS., Gosav A., Dumitrescu BI., The evolution of in-vitro simulated gastro-intestinal fluids and their role in prediction of the in-vivo drug and drug-products performance, Ther. Pharmacol. Clin. Toxicol., 2011.

Numar de cereri de brevete nationale depuse: 0

Numar de cereri de brevete internationale depuse: 0